วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15 วันที่ 27 กันยายน 2554
เนื่องจากช่วงนี้ดิฉันยังไม่สามารถมาเรียนได้เพราะต้องอยู่ในความดูแลของหมอค่ะ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14 วันที่ 20 กันยายน 2554
เนื่องจากดิฉันป่วยต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ค่ะ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

บันทีกการเข้าเรียนครั้งที่ 13 วันที่ 13 กันยายน 2554
การเขียนแผนวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ >> สิ่งที่อยู่รอบตัว
>> เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
>> บุคคลและสถานที่
>> ธรรมชาติ
สมรรถนะ >> ร่างกาย
>> อารมณ์
>> สังคม
>> ภาษา
>> คณิตศาสตร์
>> วิทยาศาสตร์
>> สร้างสรรค์

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12 วันที่ 6 กันยนยน 2554
- กลุ่มของดิฉันนำเสนอสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์จากแกนทิชชู
- อาจารย์ร่วมกันวิเคราะห์การสอนแบบโครงการของนักศึกษาแต่ล่ะกลุ่ม สำหรับกลุ่มของดิฉันได้นำเสนอเรื่อง "บัว"
ข้อเสนอแนะของอาจารย์
- เขียนชื่อสิ่งที่เด็กอยากรู้
- ก่อนที่จะเริ่มโครงการ (ระยะที่ 2 ) เขียนสิ่งที่เราจะทำ
ดู วิดีโอเรื่อง "น้ำ"
>> น้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกาย 70 %
>> สิ่งต่างๆในโลกมีน้ำเป็นส่วนประกอบ
>> น้ำในร่างกายช่วยปรับสมดุลและอุณหภูมิในร่างกาย
คุณสมบัติของน้ำ
>> ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
>> น้ำจะระเหยเมื่อโดนความร้อน
>> เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจะขยายตัว 12 %
>> น้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่า
>> น้ำยิ่งลึกความดันยิ่งมาก
>> ความกดดันของน้ำขึ้นอยู่กับความลึกของปริมาตรของน้ำ
แรงตึงผิว
>> สบู่มีสารลดแรงตึงผิวทำให้เรือวิ่งในน้ำได้
>> น้ำสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในช่องว่างของวัตถุได้

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
แกนทิชชู >> วิทยาศาสตร์ >> สิ่งที่อยู่รอบตัว
>> ผลิตจากธรรมชาติ
>> เปลี่ยนแปลงได้
>> มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต >> ขยะ >> ตัดต้นไม้ >> สภาพแวดล้อม
>> ทำให้เกิดพลังงาน
>> แก้ปัญหา >> อย่าใช้เยอะ
>> ใช้ใหม่ >> เปลี่ยน/ประยุกต์ >> ขยะ
การเรียนแบบโครงการ
1. เริ่มโครงการ > หาหัวข้อเรื่อง > ให้เด็กนำเสนอ
> พูด เขียน เลือก/ขีดสัญลักษณ์
> หนูอยากรู้อะไร > ถาม - ตอบ > พูด เขียน สรุป
> ทำอย่างไร > สถานที่
> บุคคล
> กิจกรรม
> ทบทวนประสบการณ์เดิม
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุป/นำเสนอ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10 วันที่ 23 สิงหาคม 2554
การจัดกิจกรรม
ลงมือกระทำ >> - มือ
- ตา
- หู
- จมูก
- ลิ้น
ความคิดสร้างสรรค์ >> ความคิดริเริ่ม
>> ความคิดยืดหยุ่น
>> ความคิดคล่องแคล่ว
>> ความคิดละเอียดละออ
วิธีการ >> สอดคล้องกับพัฒนาการ
>> มีความหลากหลายที่ตัวกระบวนการ/สื่่อ
เนื้อหา >> สอดคล้องกับหน่วย
ลำดับขั้น >> ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป
ตัวอย่างการสอนแบบโครงการ เรื่องดอกไม้
ครูให้เด็กเลือกเรื่องที่อยากเรียน โดยทำเป็นแผนผัง ดังนี้
- ส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไรบ้าง
- ดอกไม้มีสีอะไรบ้าง
- ดอกไม้มีประโยชน์อย่างไร
- ดอกไม้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีใด
- ดอกไม้มีวิธีการดูแลอย่างไร
- ดอกไม้มีวิธีการปลูกอย่างไร
- ดอกไม้มีพิษอย่างไรบ้าง
กิจกรรม
- เคลื่อนไหวและจังหวะ >> แต่งเพลงเกี่ยวกับดอกไม้
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ >> เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
>> ไปดูสถานที่จริง
- กิจกรรมศิลปะ >> วาดรูปส่วนประกอบของดอกไม้
>> พิมพ์ภาพ
>> ประดิษฐ์ดอกไม้
>> แต่งนิทานร่วมกัน
>> ประกอบอาหาร
- กิจกรรมเสรี >> มุมประสบการณ์
- เกมเกมศึกษา
สรุป/นำเสนอ >> นิทรรศการ
>> เพลง
>> อาหารที่เด็กทำ
>> งานประดิษฐ์
เชิญชวน >> ทำป้าย
>> การ์ดเชิญบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9 วันที่ 16 สิงหาคม 2554
เริ่มต้นด้วยการส่งของเล่นวิทยาศาสตร์ทีละคนและอาจารย์ได้ร่วมวิเคราะห์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นก็ศึกษาวิดีโอ เรื่อง แสง
ความสำคัญของแสง
- ถ้าไม่มีแสงจะทำให้มองอะไรรอบตัวไม่เห็นเลย
- แสงเป็นคลื่นที่มีความสั้น/คลื่นที่เร็วมาก
- แสงเดินทางเป็นเส้นตรง
- มีวัตถุที่แสงเดินทางผ่านได้ เช่น วัตถุโปร่งแสง, วัตถุโปร่งใส >> กระจก
วัตถุทึบแสง >> ไม้ หิน เหล็ก คน
ประโยชน์
- ใช้ทำกล้องรูเข็ม/ การตกกระทบของแสง
- การสะท้อนของแสง/ ทำกล้องของเรือดำน้ำ
คุณสมบัติ
- การตกกระทบ
- การสะท้อน
- การหักเห